Pasop!! Hierdie area is nog onder konstruksie!!

Vlak Vyf: Polimere aan die praat

Grootte Uitsluitings Chromatografie (SEC) Kern Magnetiese Resonans Spektroskopie (KMR)
Differensiële Skandeer Kalorimetrie (DSC) MALDI Massaspektrometrie
Verdunde Oplossing Viskometrie


Terug na die Macrogalleria Indeks


Kopiereg Voorbehou ©1995,1996 | Department Polimeerwetenskap | Universiteit van Suid-Mississippi