Metatesis monomere en polimere in 3-D!


Hier is norborneen aan die linkerkant, en 'n kort stukkie van 'n ketting polinorborneen aan die regterkant.

Dit is endo-disiklopentadiëen aan die linkerkant, en 'n kort ketting nie-kruisgebinde poli-endo-disiklopentadiëen regs.


Terug na die Metatesis Bladsy


Terug na die Vlak Vier Kaart


Terug na die Macrogalleria Indeks


Kopiereg Voorbehou ©1995,1996 | Department Polimeerwetenskap | Universiteit van Suid-Mississippi