Regenerering van die Suur, Uitsplitsing van H2O, en Amiedformasie:Terug na die Nylon 6,6 Sintese Bladsy


Terug na die Macrogalleria Indeks


Kopiereg Voorbehou ©1995,1996 | Department Polimeerwetenskap | Universiteit van Suid-Mississippi