Koppeling van Adipoiëlchloried met Heksametileendiamien:Terug na die Nylon 6,6 Sintese Bladsy


Terug na die Macrogalleria Indeks


Kopiereg Voorbehou 1997 | Departement Polimeerwetenskap | Universiteit van Suid-Mississippi