Die Amien val die Kaprolaktaam aan:
Terug na die Sintese van Nylon 6


Terug na die Macrogalleria Indeks


Kopiereg Voorbehou ©1995,1996 | Department Polimeerwetenskap | Universiteit van Suid-Mississippi