Sintese van Poliuretane
Stap 3: Stikstof kry 'n proton


Terug na die Sintese van Poliuretane


Terug na die Macrogalleria Indeks


Kopiereg Voorbehou ©1995,1996 | Department Polimeerwetenskap | Universiteit van Suid-Mississippi